Problem 29E

29. If $H(\theta)=\theta \sin \theta$, find $H^{\prime}(\theta)$ and $H^{\prime \prime}(\theta)$.

 

Step-by-Step Solution